MTTQ VN Phường Linh Tây Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết hưởng ứng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

485

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Linh Tây cũng hưởng ứng kỷ niệm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 với nhiều nội dung:

Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 92 năm qua.

Tuyên truyền trong nhân dân “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc”, nâng cao ý thức, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chăm lo thiết thực cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền, động viên nhân dân đề cao cảnh giác các thủ đoạn mới, tinh vi của các loại tội phạm, kịp thời đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Cả nước chung tay vì người nghèo ”… và hoạt động ý nghĩa Hưởng ứng ngày thế giới chống đói nghèo 17/10 thông qua việc tổ chức “phiên chợ 0 đồng”và bữa cơm đại đoàn kết” cho 119 hộ nghèo, cận nghèo (lồng ghép vào tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam), mỗi hộ được phát phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng.

Trong năm 2022, riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Linh Tây đã có nhiều ý tưởng và cách làm mới; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của bà con Nhân dân, khắc phục khó khăn – nhất là khó khăn do tác động của dịch Covid-19, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiêu biểu như:Công trình “Mảng tường tuyên truyền” ở khu phố 3. Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy gạo”. Mô hình Cửa hàng 0 đồng “Ai thừa đến cho – ai thiếu đến lấy” Mô hình “Vượt qua đại dịch – Chắp cánh ước mơ” Mô hình “Cán bộ Mặt trận với không gian văn hóa Hồ Chí Minh” Mô hình “Lan tỏa yêu thương – xanh mát phố phường. Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính và thông tin tuyên truyền thông qua Ứng dụng App-In-App Zalo Mặt trận Tổ quốc P. Linh Tây TP. Thủ Đức.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với nền dân chủ ngày càng phát triển, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được mở rộng. Mặt trận có nhiệm vụ cao cả là tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, Mặt trận Tổ quốc đã tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, quá khứ, ý thức hệ và chính kiến, miễn là tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mặt trận ngày càng phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đáp ứng yêu cầu là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đủ sức thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; làm nòng cốt là trung tâm tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước, tạo được sự đồng thuận và lòng tin vững chắc trong nhân dân, hội tụ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy giá trị của dân chủ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Kim Yến

Chia sẻ