Hồ sơ gia nhập

THƯ NGỎ

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Là tổ chức quần chúng tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng quan tâm đến việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Với những con người có trách nhiệm, tâm huyết, yêu thiên nhiên và môi trường. Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa, kết nối tích cực trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong nhân dân và xã hội. Đồng thời, vận động doanh nghiệp và người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, qui định của pháp luật, tích cực đóng góp cho các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và môi trường, góp phần phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Bên cạnh đó, với sự liên kết rộng rãi, kênh truyền thông phong phú, các kết nối hiệu quả đã tác động mạnh mẽ tới nhiều mối quan hệ cùng những hoạt động thiết thực. Hội đã góp phần không nhỏ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nối, phát triển doanh nghiệp của các Hội viên.

Vì vậy, để tăng sự chung tay trong công tác bảo vệ môi trường, như tăng sự liên kết mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp, cá nhân là yếu tố hết sức cần thiết trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng. Trên tinh thần đó Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM rất mong Quý doanh nghiệp, cá nhân cùng gia nhập Hội, vì lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cộng đồng, vì quyền lợi chung của quốc gia và nâng cao uy tín thương hiệu của Hội viên.

Chúng tôi luôn đón nhận sự gia nhập của Quý vị.

Trân trọng kính chào,

Hồ sơ đăng ký:
1. Đơn xin gia nhập (online)
2. Quyền lợi và phĩa vụ Hội viên