Giới thiệu

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (HANE) được thành lập theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Là tổ chức quần chúng tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng quan tâm đến việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Hội đã có nhiều đóng góp vào công tác tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên, môi trường góp ý tham mưu chính sách, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước.

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

  • Sứ mệnh XANH. Hoạt động trong lĩnh vực THIÊN NHIÊN và MÔI TRƯỜNG, KẾT NỐI bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, HỖ TRỢ nhau kinh doanh hiệu quả, tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững.
  • Là tổ chức xã hội của những người yêu thiên nhiên và môi trường trên địa bàn Thành phố góp phần vào phát triển kinh tế XANH, kinh tế TUẦN HOÀN và phụng sự xã hội.

VĂN HÓA TỔ CHỨC

    • Văn hóa xanh, đoàn kết, tôn trọng, hợp tác, sáng tạo, không ngừng học tập và ngày càng xanh hơn.

CÁC HOẠT ĐỘNG

TUYÊN TRUYỀN : Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong nhân dân thông qua các hoạt động có ý nghĩa, chung tay bào vệ môi trường, trồng cây xanh vì môi trường, hoạt động vì biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, Caravan vì biển đảo xanh… có ý nghĩa nhân văn, khơi dậy niềm tự hào của mỗi người Việt Nam.

THÔNG TIN & PHẢN BIỆN: Huy động và tổ chức hội viên tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, luật pháp và biện pháp liên quan đến bảo vệ thiên nhiên và môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh doanh, về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội khi được yêu cầu; thông tin các hoạt động hội, về chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình của các tổ chức có hợp tác.

KẾT NỐI: Kết nối kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp Hội viên, thăm doanh nghiệp, tìm kiếm khách hàng, đối tác, nhà đầu tư tiềm năng; Giới thiệu cơ hội hợp tác giữa các hội viên và hội bạn;Xây dựng quan hệ tốt với chính quyền, cơ quan quản lý, giới thiệu các mối quan hệ hữu ích hỗ trợ cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.

HỌC TẬP NÂNG CAO : Tham gia các chương trình hội thảo, các chương trình chia sẻ kiến thức, đào tạo của chuyên gia, người nổi tiếng… do hội tổ chức. Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các thành viên.

HỖ TRỢ HỘI VIÊN: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên. Hội viên được giới thiệu trang web profile, đăng tin banner, bài viết trên web của hội, hỗ trợ truyền thông quảng bá thương hiệu, truyền thông trên trang tin của Hội, CLB Báo Chí, các cơ quan báo chí liên kết.

KHẨU HIỆU: Bảo vệ thiên nhiên môi trường, vì cuộc sống bền vững

THÔNG TIN

Hội Bảo Vệ Thiên Nhiên Và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh
Tên tiếng nước ngoài: Ho Chi Minh City Association for Conservation of Nature and Environment
Tên viết tắt: HANE