Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024
HANE Tags Kết Nối Doanh Nghiệp

Tag: Kết Nối Doanh Nghiệp

Kết nối đồng hành cùng doanh nghiệp là sứ mệnh của Hội. Thông qua các hoạt động thăm, tìm hiểu hoạt động doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội hợp tác giữa các hội viên và hội bạn;Xây dựng quan hệ tốt với chính quyền, cơ quan quản lý, giới thiệu các mối quan hệ hữu ích hỗ, trợ tháo gỡ cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Tin Tức Nổi Bật

Thông Tin Mới Nhất