Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

722

Ngày 04/5, tại TP Vũng Tàu, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Dự và chỉ đạo có Trung tá Hoàng Văn Minh, Phó Trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp Trung đoàn. Ngoài ra còn có hơn 65 đồng chí cán bộ, chiến sỹ đại diện cho các cơ quan, đơn vị tham dự.

Tháng hành động về “An toàn – vệ sinh lao động”  năm nay diễn ra từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2023 trên toàn quốc với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Với mục tiêu: Phát động phong trào, triển khai hành động thi đua sôi nổi, chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về công tác an toàn, vệ sinh lao động, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bàn hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kiểm soát tốt hơn các nguy cơ rủi ro dẫn đến tai nạn lao động, cháy nổ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tá  Hoàng Văn Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị, hướng dẫn, quyết định… về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội và triển khai có hiệu quả “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”. Ngoài ra đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn, các hoạt động thực hành, xử lý sự cố kỹ thuật, sơ cấp cứu tai nạn lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của mỗi tập thể, cá nhân trong toàn đơn vị.

Việc triển khai thực hiện tốt chương trình hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng nhằm mục tiêu kiểm soát và giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần bảo vệ sức khoẻ người lao động, bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực của cả đơn vị, góp phần vào sự phát triển bền vững của Quân đội và đất nước. Dịp này, Trung đoàn cũng trao Giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắp trong công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Kim Yến – Nguồn Trung đoàn 251

Chia sẻ