Triển khai Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường”

213

UBND TPHCM vừa Ban hành quyết định số  1138/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2024 về việc triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường” trong năm 2024. Kế hoạch nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị trú đóng trên địa bàn Thành phố.

Trong năm nay, TPHCM đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu gồm: 80% phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được chuyển đổi, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng vệ sinh và bảo vệ môi trường theo quy định; 80% trạm trung chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành; 100% khu phố – ấp – sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch; tiểu thương tại các chợ dân sinh giảm 70% sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong việc đóng gói, đựng sản phẩm cho khách hàng; 95% phường – xã – trị trấn đạt tiêu chí “Phường – xã – thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường”.

Để đạt được chỉ tiêu trên, UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Định kỳ trước ngày 10/6 và 1/12/2024, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cho UBND TP (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

Chia sẻ