Hội thảo Tham vấn góp ý hoàn thiện dự thảo “Đề án quản lý bảo vệ môi trường bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các di sản thiên nhiên”

205

Ngày 13/12/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng Viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến, hoàn thiện dự thảo “Đề án quản lý bảo vệ môi trường bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các di sản thiên nhiên” và “Hướng dẫn kỹ thuật quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên”.

Ông Lê Văn Hữu, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Tham dự Hội thảo có ông Lê Văn Hữu, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng một số đại biểu, chuyên gia đến từ các bộ, ban, ngành, hiệp hội và các trường Đại học.

Đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM tham dự hội nghị, GS. TSKH Lê Huy Bá – UVBCH Hội đã có phát biểu góp ý vào dự thảo.

Tại Hội thảo, ông Lê Văn Hữu Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học nhấn mạnh: “Quản lý bảo vệ môi trường bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các di sản thiên nhiên rất quan trọng. Việc quản lý hiệu quả đóng vai trò then chốt trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Các ý kiến bổ ích của các đại biểu tham dự sẽ là đóng góp quan trọng để hoàn thiện dự thảo chặt chẽ.”

Các đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ hội thảo tham vấn ý kiến, ba nội dung chính được trình bày bao gồm: Tổng quan các quy định về quản lý, bảo vệ môi trường đối với các khu di sản thiên nhiên; Tổng quan đề án quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các di sản thiên nhiên do Phòng quản lý Di sản thiên nhiên Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học trình bày. Tổng quan hướng dẫn kỹ thuật về quản lý bảo vệ môi trường đối với các khu di sản thiên nhiên do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường trình bày. Ngoài ra các vấn đề về cơ sở pháp lý xây dựng đề án, quan điểm  mục tiêu, đối tượng phạm vi, phương pháp xây dựng đề án, nhiệm vụ trọng tâm, nguồn lực, tổ chức thực hiện và hiện trạng của một số di sản thiên nhiên tại Việt Nam hiện nay cũng được đưa ra trong hội thảo. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, góp ý cho dự thảo.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các hiệp hội. Những ý kiến này sẽ là cơ sở để Ban soạn thảo hoàn thiện dự thảo, từ đó xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tạo sự quản lý thống nhất trong công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên tại các di sản thiên nhiên của Việt Nam.

Chia sẻ