Tạp chí Thiên nhiên và Môi trường
VACNE TP. HCM: Huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ thiên nhiên và môi trường

386

TMO – Thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM (HANE) đã triển khai thành lập các chi hội tại các tổ chức, đơn vị, địa bàn dân cư ở khu vực TP.HCM.

Thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành HANE về việc Thành lập các Chi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi Trường tại các tổ chức, đơn vị, địa bàn dân cư tại TP.HCM, vừa qua ông Nguyễn Toàn Thắng – Phó Chủ tịch kiêm chánh văn phòng HANE công bố quyết định công nhận Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.

Công bố Quyết định công nhận Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM.

Việc thành lập các chi hội trên nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới các sinh viên, cộng đồng…tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm, hành động trong công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Qua đó, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, các trường Đại học, học sinh, sinh viên và cộng đồng cùng tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư, trường học khu vực công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM ông Đặng Văn Khoa nhấn mạnh, việc thành lập Chi hội giúp thúc đẩy hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc phát minh những sáng kiến bảo vệ môi trường từ nghiên cứu đi vào thực tiễn.

Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là cánh tay nối dài tại cơ sở, nhằm huy động các nguồn lực xã hội, các trường đại học cùng tham gia công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường, phản biện tham mưu cho chính quyền, ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, cũng như thực hiện gắn kết nhà trường và doanh nghiệp tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM phát biểu trong buổi lễ công nhận.

PV

Nguồn: https://thiennhienmoitruong.vn/vacne-tp-hcm-huy-dong-nguon-luc-xa-hoi-tham-gia-bao-ve-thien-nhien-va-moi-truong.html

Chia sẻ