Ông Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

207

Ngày 13/12/2022, Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ VII (2022 – 2027) gồm 76 vị, Ban Kiểm tra gồm 5 vị, Ban Thường trực gồm 18 vị.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhấn định thời gian qua, hoạt động của hiệp hội, các hội thành viên rất năng động, đổi mới, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh đại hội Huba đã truyền đi thông điệp là từng doanh nghiệp và Thành phố phải chuyển đổi theo hướng chuyển đổi xanh, kinh tế số. TP mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tham gia có hiệu quả trong việc triển khai chiến lược kinh tế của TP.

“TP đặt mục tiêu đến 2030 là trung tâm kinh tế tài chính có tầm khu vực, là đầu tàu của cả nước về kinh tế số, chính quyền số, thu nhập bình quân đầu người là 4.500 USD/người/năm. Nếu cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ, cùng hành động thì chúng ta tiếp cận mục tiêu dễ dàng hơn” – Chủ tịch Phan Văn Mãi nói.

Ông Phan Văn Mãi ghi nhận những đóng góp của HUBA trong sự phát triển của thành phố

Lãnh đạo TP cam kết tiếp tục nỗ lực để tiếp tục thi đua với doanh nghiệp, hợp tác đối thoại với doanh nghiệp, trong quá trình điều hành sẽ lắng nghe và có điều chỉnh, nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp. UBND TP đồng thời cam kết sẽ kiên trì đầu tư nguồn lực nhiều hơn, bài bản hơn cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Thành phố thông minh, lấy minh bạch hiệu quả làm tiêu chí.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Phó chủ tịch làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: HUBA.

Theo đó, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC), được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Hòa sinh năm 1965, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM – HFIC và từng giữ chức Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.

Báo cáo tại đại hội, TS Nguyễn Ngọc Hòa cho biết với chủ đề “Doanh nghiệp vững mạnh – TP HCM phát triển”, hiệp hội đề ra 8 chỉ tiêu nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ doanh nghiệp vững mạnh, tham gia hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh một cách bền vững, ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất, kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường.

Hiệp hội đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện, xây dựng Huba và các tổ chức hội, câu lạc bộ thành viên vững mạnh; thực hiện tốt vai trò đại diện, cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, doanh nghiệp với doanh nghiệp; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, đề xuất, hiến kế với lãnh đạo thành phố, Trung ương xem xét điều chỉnh chính sách có liên quan nhằm thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế, cải cách hành chính tạo hành lang thông thoáng an toàn cho doanh nghiệp hoạt động.

Cùng với đó, Hiệp hội sẽ tham gia hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh một cách bền vững, ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất, kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường thành phố; đào tạo nguồn nhân lực đủ khả năng vận hành mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với đổi mới sáng tạo và sử dụng công nghệ cao.

Chia sẻ