Trung Tâm Huấn Luyện Vùng 2 Hải Quân

89

Ngày 9/7/2022, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. HCM (Hane) phối hợp với Hiệp hội Nhựa Việt Nam, cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Một ngày Vì Biển đảo Xanh” tại hai đơn vị quân đội là Trung tâm Đảm bảo Kỹ thuật và Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ tư lênh Vùng 2 Hải quân.

Trồng 500 cây giáng hương, 30 cây lộc vừng, 30 cây ăn quả, với 3 tấn phân bón hữu cơ của Công ty CP Phân bón Bình Điền

Trung Tâm Huấn Luyện Vùng 2 Hải Quân
Trung Tâm Huấn Luyện Vùng 2 Hải Quân
Nhơn trạch,Đồng Nai Việt Nam
Chia sẻ