HANE hưởng ứng phát động “Tết trồng cây” kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ

237

Đẩy mạnh công tác trồng cây, trồng rừng làm tăng độ che phủ để góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh “Sạch, xanh, thân thiện môi trường”.

Sắp tới đây, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố phối hợp với các đơn vị trên địa bàn Thành phố trao tặng 1.500 cây cho Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024  nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2024).

Theo kế hoạch dự kiến ngày 17/5/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các đơn vị phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 ba địa điểm tại Thành phố Thủ đức, Quận 4 và Cần giờ.  Ngày 19/5/2024 Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố và Trung Tâm Văn Hóa Quận 12 phối hợp thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” kết hợp thăm doanh nghiệp hội viên tại Quận 12.

PANO chương trình.

Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhằm góp phần thiết thực triển khai phát động bình quân mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh trồng 1 cây xanh chung sức “Vì một Việt Nam xanh” hưởng ứng “Đề án 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ”; thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Đồng thời nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng để các cấp, các ngành và toàn thể người dân tích cực hưởng ứng tham gia công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Chia sẻ