Chính Phủ: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM đại hội nhiệm kỳ 2

223

(Chinhphu.vn) – Sáng ngày 3/8, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM đã tổ chức Đại hội nhiêm kỳ 2 (2018-2023).

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM đại hội nhiệm kỳ 2
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM đại hội nhiệm kỳ 2

Đại hội lần này xác định sẽ tập củng cố, đổi mới toàn diện tổ chức Hội, mở rộng, đa dạng hóa hoạt động của Hội gắn liền với các yêu cầu của thực tiễn trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM nhiệm kỳ thứ 2 (2018 – 2023) gồm 18 người.

Ban chấp hành Hội đã bầu ông Đặng Ngọc Khoa tái giữ chức Chủ tịch hội; ông Dương Trọng Dật giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; bà Văn Minh Hoa giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; ông Đặng Bảo Quốc giữ chức Phó Chủ tịch kiên chánh văn phòng; ông Ngô Xuân Chinh giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Ban kiểm soát.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua chương trình hành động cụ thể trong thời gian tới. Theo đó, về tổ chức sẽ tập trung vào phát triển hội viên, phất đấu hết nhiệm kỳ đạt số lượng phát triển mới 200 hội viên cá nhân và 50 hội viên tổ chức.

Xây dựng một số chi hội, câu lạc bộ ở cấp quận, huyện, cơ quan, trường học… Lập một số đơn vị trực thuộc hội theo quy định của pháp luật như trung tâm truyền thông, trung tâm kỹ thuật môi trường… hoạt động theo nguyên tác độc lập, lấy thu bù chi, góp một phần kinh phí cho hoạt động hội.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố phát triển, đẩy mạnh hoạt động trang thông tin điện tử của Hội. Xem đây là một hoạt động trọng yếu của Hội. Kết hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các tuyến bài cổ vũ các doanh nghiệp làm tốt các công tác bảo vệ môi trường cũng như phê phán các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo có nội dung bảo vệ thiên nhiên và môi trường ở nhiều lĩnh vực: giao thông, quy hoạch, kiến trúc, dinh dưỡng, thời trang, du lịch, xử lý rác, nếp sống văn hóa xanh – sạch…

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM cũng sẽ tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật về lĩnh vực môi trường. Tham gia phản biện các dự án, chủ trương, chính sách của nhà nước có liên quan về môi trường. Lắng nghe, tập hợp ý kiến đóng góp, kiến nghị của người dân, của doanh nghiệp về lĩnh vực môi trường để phản ánh tại các diễn đàn thích hợp…

Ngọc Tấn

Nguồn https://tphcm.chinhphu.vn/hoi-bao-ve-thien-nhien-va-moi-truong-tphcm-dai-hoi-nhiem-ky-2-10118054.htm

Chia sẻ