TPHCM đẩy mạnh triển khai chương trình Chuyển đổi số

77

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của TPHCM” và Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh” năm 2024.

Theo đó, năm 2024, TP tập trung công tác chuyển đổi số gắn với Chủ đề năm 2024 của TP là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” và phù hợp định hướng chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Đó là, phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo để giảm tải và tăng năng suất, chất lượng cho cán bộ, công chức tạo ra động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Bốn ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia trong năm 2024 gồm có: Ưu tiên phát triển dữ liệu số, đây là yếu tố sản xuất then chốt trong sự phát triển của nền kinh tế số; ưu tiên quản trị số, đảm bảo cho sự phát triển nhanh chóng và lành mạnh của nền kinh tế số; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, đây sẽ là ngành công nghiệp chủ đạo cung cấp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, nội dung số cho phát triển kinh tế số; ưu tiên số hóa các ngành kinh tế gắn với tăng năng suất lao động xã hội, sản lượng, quản lý và đổi mới sáng tạo – đây là mặt trận chính cho sự phát triển của nền kinh tế số, mở ra không gian phát triển mới.

Trong năm nay, TPHCM đặt mục tiêu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh. 100% hạ tầng công nghệ thông tin được rà soát, nâng cấp, đảm bảo liên thông kết nối từ TP đến cấp huyện và phường xã thị trấn. Đóng góp của kinh tế số trong GRDP TP đạt 22%.

Đặt chỉ tiêu đối với Chính quyền số, TPHCM phấn đấu 100% thủ tục hành chính (TTHC) đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP, kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% sở, ban – ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, UBND phường, xã, thị trấn thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC; 100% đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực giáo dục, y tế ứng dụng thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ.

100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử trừ các văn bản có chứa bí mật nhà nước; 100% các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sử dụng chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính; 100% hệ thống báo cáo của TP được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc.

Tỷ lệ số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban – ngành TP, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 70%, 60%, 55%; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt từ 60% trở lên.

Về Kinh tế số và xã hội số, TPHCM đặt chỉ tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt 25% GRDP; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 85%; tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 90%;… Đảm bảo mỗi người dân có một danh tính số, một chữ ký số cá nhân, một tài khoản dịch vụ công trực tuyến, một tài khoản thanh toán số (người dân trưởng thành), có kỹ năng số và có phần mềm bảo vệ an toàn thông tin mạng cơ bản.

Đối với chỉ tiêu về An toàn an ninh thông tin, trong năm 2024, tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ của TPHCM được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ đạt 100%; tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đã được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đạt 100%; tỷ lệ các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước có phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng đạt 100%;…

Trong kế hoạch, TPHCM cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong lĩnh vực nhận thức số; thể chế số; hạ tầng số; dữ liệu số; nền tảng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng;…

Huyền Mai / Trung Tâm Báo Chí Thành phố

Chia sẻ