(NLĐ) – Hội Bảo vệ thiên nhiên – môi trường TPHCM đã ra mắt sáng 27-6-2009

202

Ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TPHCM, được bầu làm chủ tịch hội. Một trong những công việc quan trọng của hội trong thời gian tới là tham gia phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ thiên nhiên – môi trường; tư vấn cho người dân về các vấn đề liên quan đến môi trường; tập hợp ý kiến và xây dựng các báo cáo, tham luận về chủ đề môi trường tại các diễn đàn…

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định sự ra đời của Hội Bảo vệ thiên nhiên – môi trường TP cùng những hoạt động thiết thực của hội sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về công tác bảo vệ thiên nhiên – môi trường.

Tin – ảnh: N. Phú

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ra-mat-hoi-bao-ve-thien-nhien-moi-truong-tphcm-20090628122744651.htm

Chia sẻ