Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

121

50 cây xanh cho chương trình gổm 30 cây Giáng hương và 20 cây tràm bông vàng nhẳm tạo mảng xanh và vườn cây có giá trị tại khu vực.

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh Việt Nam
Chia sẻ