Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội thi “Kho trạm, xe-máy tốt; lái xe an toàn” và Hội thi “Bàn tay vàng” cấp cơ sở

171

Trong 03 ngày từ ngày 12 -14/12/2023, tại Căn cứ Hải quân Long Sơn (TP. Vũng Tàu), Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội thi “Kho trạm, xe-máy tốt; lái xe an toàn” và Hội thi “Bàn tay vàng” cấp cơ sở khu vực Căn cứ quân sự Long Sơn. Tham gia hội thi có các kho, trạm, xe và 150 cán bộ, nhân viên, chuyên môn kỹ thuật trong toàn Căn cứ Long Sơn.

Quang cảnh hội thi.

Nội dung thi gồm: Lý thuyết và thực hành khai thác, sử dụng, sửa chữa, trên VKTBKT và quản lý điều hành kho, trạm, xe….. Đây là hội thi dành riêng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong toàn căn cứ. Nhằm đánh giá trình độ, khả năng quản lý, điều hành, kỹ năng nghề đồng thời khuyến khích nhân viên kỹ thuật tích cực học tập, rèn luyện tay nghề, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ công tác kỹ thuật.

Trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.

Hội thi đã đánh giá được thực trạng, chất lương và hiệu quả nền nếp, chính quy công tác kỹ thuật kho, trạm, xe máy, trình độ tay nghề, trình độ lái xe  của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đồng thời là cơ sỡ để xay dựng và từng bước hoàn thiện Bộ tiêu chí kho trạm, xe máy, “chính quy, an toàn” góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ của đơn vị.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 04 giải cho các tập thể, 03 giải cho các xe, 06 giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.

Đặng Đồng

Chia sẻ